PODRAZUMIJEVA SE

Podrazumijevanje jednako nerazumijevanje.

Koliko puta se dogodi da roditelj podrazumijeva da je to već rekao djetetu, a ono nije čulo, shvatilo, razumjelo?

Koliko puta se dogodi da ste ponovili tisuću puta a dijete kao da je čulo prvi put?

Vi jedno, ono drugo. Vi ovako, ono onako. Ne razumije, ne shvaća, ili shvaća na svoj način, a vi na svoj.

Upravo to je tema ove radionice.

Kuda nas vodi podrazumijevanje? – Najčešće do nesuglasica.

Okrivljavanjem drugih i žaljenjem na druge nećete riješiti problem.

Poduzimanjem akcije hoćete. Podrazumijevanje nije akcija.

Što jest?

Na ovoj radionici radimo načine kako izbjeći podrazumijevanje, kako postaviti “stvari” na pravo mjesto, kako se postaviti prema djetetu, kako da se dijete postavi prema nama kada ne razumije naša očekivanja…

Trajanje radionice: 2 sata

Dob djeteta: 7 do 18 godina