TIPOVI DJECE

Nakon prve godine učenja NLP Practitionera naučila sam puno o tipovima ljudi odnosno djece. Kada sa s tim znanjima ušla u razred i počela ih primjenjivati, osjetila sam olakšanje u radu.

Te nove spoznaje bih voljela prenijeti i kolegama učiteljima kao i odgajateljima jer ne samo da olakšavaju rad s djecom već šire perspektive i pogled na svako dijete, daju toleranciju i razumijevanje koje do sada nisam imala u tolikoj mjeri te uče kako pristupiti svakom djetetu ponaosob te time poboljšati komunikaciju.

NLP podučava o preko 40 tipova ljudi, načinima njihova funkcioniranja, djelovanja i ponašanja. Kada imate te spoznaje, lakše vam je raditi s onim koga bolje poznajete. Lakše je razumjeti kako se približiti takvoj osobi. S lakoćom izrađujete materijale i naučite koristiti jezik svakog tipa osobe. Bez ovih znanja sam se više mučila, a sada znam KAKO. Bit će mi čas podučiti vas tome i olakšati vam rad.

Predavanje je namijenjeno školama i vrtićima.

Termin edukacije i cijenu dogovaramo osobno ili putem maila.