IMA LI KAZNA MOĆ KOJU MI MISLIMO DA IMA?!

Koje kazne primjenjujete s djecom? Imaju li efekta? Jeste li zadovoljni postignutim rezultatom nakon kažnjavanja? Radi li dijete ono što nije htjelo prije kažnjavanja?

Osvrnimo se na kažnjavanje.

Kako sve kažnjavamo djecu?

– batinama (na moju žalost još uvijek)

– galamom i vikom (zato je i najposjećenije predavanje Odgoj bez vike)

– slanjem u sobu

– oduzimanjem prava na neku igru (najčešće virtualnu) ili pak na gledanje TV-a

– oduzimanje najdraže igračke

– uskraćivanjem privilegija, izlazaka i sl.

– podmićivanje

– omalovažavanjem

– prijetnjama

– držanje prodika

Koja vrsta kažnjavanja je po vama najefikasnija?

Pod najefikasnijim mislim da daje odgojne rezultate. Znači nakon primjene te kazne, dijete shvaća zbog čega je kažnjeno i od tog trena mijenja svoje ponašanje.

Prisjetite se svojeg djetinjstva i kazni koje ste vi dobivali. Što su od nabrojenog koristili? A sada vas još molim da se sjetite zbog čega ste najčešće dobivali kazne? Zbog čega su vas kažnjavali? Je li vas ta kazna promijenila i utjecala na vas da se bolje ponašate ili pak je u vama izazivala revolt i budila inat da nastavite onako kako je bilo do sada?

Ovisno jeste li bili poslušno dijete ili kreativno smišljali i snalazili se kako ćete drugi put izbjeći kaznu a napraviti po svome.

Dokazano je da većina roditelja primjenjuje jednake postupke u odgoju svoje djece koje su njihovi roditelji koristili u odgoju njih.

Moja pitanja za vas – Jesu li te metode djelovale na vašu promjenu ponašanja? Jeste li bili bolje dijete? Ili su vam ostale u sjećanju kao nešto ružno i gorko?

Neku su već tada rekli da nikada neće to koristiti u odgoju svoje djece.

Što se dogodilo u međuvremenu?

Istraživanja pokazuju da se ljudi sjećaju kazne ali ne i onog zbog čega su je dobili.

Zar zaista vjerujete da ćete dijete promijeniti gore navedenim načinima?

Ako istinski vjerujete da će se vaše dijete karakterno promijeniti primjenom ovih načina kažnjavanja a ne nečim drugim, molim vas da razmislite o edukaciji.

Naime, za sve u životu se educirate. Želite li naučiti voziti auto, slijedi edukacija. Naučiti skijati, trebate školu skijanja. Svladati neke alate na računalu, opet koristimo edukaciju. Čak i za neku običnu radnju poput šivanja, tražimo edukaciju.

Kako to da mislite da ste za odgoj djeteta rođeni i stvoreni bez da išta čitate i raspitate se?

Vjerujem da ima roditelja koji jesu rođeni kao vrsni odgajatelji, no čak i oni se educiraju. Takvi se prvi educiraju. Na moje edukacije dolaze ljudi koji puno čitaju i polaznici su mnogih edukacija. Svima ostalima to ne treba jer oni to znaju tvrdeći da je batina iz raja izašla. I jest! Izbacili su je iz raja jer im tamo ne treba takva metoda.

Zašto uopće kažnjavamo djecu?

– želimo prekinuti loše ponašanje

– želimo ih naučiti što je dobro a što loše

– želimo da dijete shvati tko je glavni u kući

– kada je roditelj frustriran iskaljava se na slabijem

– kada ne znamo više kako odgajati

Što znači riječ „kazna“?

Kazna znači oduzimanje ili ograničavanje prava, a kazniti znači nametnuti pojedincu kaznu.

Iz same definicije vidimo da tu nema korekcije ponašanja već samo sankcioniranje za određeno ponašanje.

Sve u svemu, da zaključim, nismo ni svjesni da nam u odgoju ono čemu najčešće pribjegavamo niti ne koristi baš onoliko koliko mislimo da koristi.

Naročito zato što na svako dijete kazna djeluje drugačije, a na vrlo mali broj djece djeluje efektno i to samo iz straha. To su najčešće poslušna djeca koji iz straha poslušaju. Poruku koju im šaljete je da će tako morati u životu slušati i sve druge inače će biti kažnjeni.

Današnje generacije djece više nisu poslušnici već maleni buntovnici, kreativci i djeca koja promišljaju i pitaju ako im nešto nije jasno ili naprave po svome, bez obzira na posljedice.

Vremena su se promijenila, od strahovlade smo došli na demokraciju i liberalizam, a koristimo metode iz onog vremena. Zato i ne funkcioniraju.

Detaljnije o tome kako se odnositi prema različitoj djeci, kako motivirati, a kako disciplinirati govorim na novom predavanju Odgoj bez muke. Pratite kada sam u vašem gradu.

U nekom od idućih članaka ću pisati zašto je disciplina efikasnija od kazne.

Želim vam puno sreće, a ako zapne – tu sam!

PRIJAVA