KOLIKO JE KAZNA EFIKASNA U ODGOJU?

Kada dijete nešto ne radi onako kako smo mi zamislili da treba ili brzinom koju smo mi zamislili onda najčešće pribjegavamo korištenju kazne.

Ili ako dijete učestalo ponavlja neku radnju za koju mi mislimo da nije u redu, opet pribjegavamo primjeni kazne.

Ako pak dijete napravi nešto protivno pravilima koja smo dogovorili, svakako će dobiti kaznu koju smo odredili.

Rijetki su roditelji koji neće reagirati na takvo ponašanje i obično spadaju u skupinu popustljivih roditelja.

Kazna je još uvijek dosta u primjeni kada je roditeljstvo u pitanju no pitanje je:

IMA LI KAZNA ODGOJNI UČINAK KOJI MI ZAPRAVO ŽELIMO?

Koliko je efikasna u odgoju djeteta?

Proučavajući tipove djece i njihovo ponašanje, u radu s mnogim roditeljima a i radom u školi, shvatila sam da mali postotak djece reagira na kaznu a i oni to čine uglavnom iz straha. Nerijetko se dogodi da i nakon kazne svejedno naprave po svome jer im je potrebno iskustvo zbog čega to nije dobro za njih ili zašto im je to zabranjeno.

Znači, dijete ne radi to što radi da bi se vama zainatilo ili zbog toga da vam napakosti već najčešće zato što nešto ne zna ili nema iskustva pa mu je potrebno proživjeti određeno iskustvo pa čak i više puta. Djeca mlađe dobi su zaigrana i zaborave se ili pak nemaju osjećaj za vrijeme pa je i to jedan od razloga zašto ne djeluje po vašem traženju.

Ono što je važno da roditelj nauči je koji je tip djeteta njegovo dijete i na koju vrstu motivacije reagira. Tek tada će znati kako da pokrene svoje dijete da nauči. Ne postoji tip djeteta koji reagira na kaznu. Kazna je primjenjiva samo na djecu koju je lako zastrašiti a tu se opet dotičemo odgoja iz straha a ne iz ljubavi. Odgoj iz straha se bazira na strahopoštovanju koje roditelj očekuje od djeteta. To opet znači da će to dijete postati poslušno dijete ili kako ih ja nazivam poslušnik te će ga moći i netko drugi zastrašiti kroz život a i tako će ići kroz život.

Takva djeca ne misle svojom glavom već uglavnom rade ono kako im se naredi ili kako im zakon jačega nametne.

Nijedan roditelj u stvari ne želi u budućnosti takvo dijete, a ono ne može  postati drugačije jer je od malih nogu zastrašivano prijetnjama i kaznama.

Puno bolja opcija je razgovor s djetetom i objašnjavanje djetetu kroz pokazivanje i demonstraciju kako nešto treba, dovoljno ljubavi i strpljenja sve dok ono ne shvati i nauči. Naravno da se i u toj situaciji primjenjuju negativne i pozitivne posljedice koje trebaju biti vezane uz odluku djeteta o tome što je ono odlučilo raditi. Tako ćete odgajati ODGOVORno dijete koje ima odgovore i objašnjenja zašto nešto radi i donosi vlastite izbore. Ne mora uvijek poslušati, ali je moguće da će onda pogriješiti i rezultat neće biti kako treba. Ili pak će nekog povrijediti i opet neće biti zadovoljno.

Odgajajući dijete u takvom duhu odgovornosti i promišljanja o vlastitim izborima ponašanja i djelovanja, dogode se greške ali one služe da dijete nauči donositi pravilne izbore i postaje odgovorno dijete koje s vremenom sve manje griješi i preuzima odgovornost za greške.

Što je zapravo KAZNA?

Kazna je nanošenje tjelesne ili duševne boli zato što nečije ponašanje nije bilo u skladu sa željenim ili propisanim ponašanjem.

Ako naučimo dijete da stalno mora imati nekog tko će mu govoriti koje ponašanje je dobro a koje nije i za to ćemo ga kažnjavati, onda dijete ne razvija svoj vlastiti kompas djelovanja i nauči ovisiti o nekome izvana.

Važnije je naučiti dijete da shvati i razumije zbog čega nešto nije dobro za njega pa čak i pod cijenu toga da pogriješi jer će tako naučiti nego li da ga iznova i iznova kontroliramo i učimo na to da će ga uvijek netko kontrolirati.

Bolje, efikasnije i opuštenije je odgajati odgovorno dijete nego poslušnika.

Lakše je narediti i kazniti nego investirati u vrijeme s djetetom, razgovor i objašnjenja, ali na duže staze je efikasnije kako za roditelja, tako i za dijete.

Zato apeliram na vas da se educirate što motivira vaše dijete, koji je tip i kako ga najbolje motivirati da biste naučili kako se nositi s vlastitim djetetom, nego li naređivati i kažnjavati jer će dijete vama iza leđa svejedno napraviti po svome, prije ili kasnije.

Želim vam puno sreće, a ako zapne – tu sam!

PRIJAVA