ULOGA OCA U ŽIVOTU SINA

Nekako je još uvijek praksa u našem društvu da za odgoj djece brinu majke a rjeđe im se pridružuju očevi. Ako majka zna uključiti oca ili on ima obitelj kao svoju vrijednost, tada su oni vrlo aktivni u odgoju, pa čak i više od majki.

Patrijarhalno društvo je učinilo svoje da otac brine o financijama i uglavnom radi dok je majka ta koja uz posao i dom, brine o djeci. Oni koji su izašli iz okvira patrijarhata, ne ograničavaju se takvim razmišljanjem već brinu o djeci bez obzira na svoj status, spol ili pak posao koji rade.

Jednom kad si roditelj, trebaš preuzeti odgovornost za dijete i to je tako sve dok dijete ne preuzme odgovornost za sebe i svoj život.

Ulogu oca ne bi trebalo marginalizirati u obitelji. Niti bi majke trebale isključivati oca iz odgoja. Niti bi sami očevi trebali bježati od odgoja djeteta. Uloga oca nam je čak ključna u nekim godinama djeteta.

Dijete je po rođenju prirodno vezano uz majku. Ako je i otac prisutan sve češće, dijete se postepeno veže za njega te ulaskom u intelektualnu fazu života kada dijete postavlja sve više pitanja i treba odgovore kako bismo potaknuli što bolji razvoj mozga, otac je ključan da racionalizira djetetu i podijeli s njime znanja koja ima. Naročito za dječake kod kojih većina teži razvoju lijeve, logične strane mozga.

Dječacima se mozak brže i bolje razvija kada se s ocem igraju grube igre koje dječaku daju hrabrost i razvija se potreba za sigurnošću. Uz oca se osjećaju sigurno i vjeruju da ih on neće povrijediti. Taj dio majka neće moći namiriti djetetu jer je ona ipak emotivna prema svojem djetetu a dječacima je ova faza važna zbog razvoja povjerenja u život.

Ulaskom u intelektualnu fazu života, najčešće polaskom u školu pa sve do puberteta, dječaci će imati sklonost manipulirati emocijama majke, ali ako otac zauzme čvrst stav, to se neće dogoditi jer će postavljati granice. Očevo postavljanje granica je potrebno sinu i radi razvoja discipline koja je tek u povojima a na koju utječe jedino otac svojim vlastitim primjerom ili postavljanjem granica dječaku.

Sve dok je otac prisutan i pokazuje interes za ono čime se dječak bavi, muško dijete stvara osjećaj poštovanja prema ocu, kao i divljenja te želi biti poput njega kada odraste. To se neće dogoditi ako dječak svojeg oca viđa samo na kauču s daljinskim u rukama i nikada nije vidio niti zna što njegov otac radi mimo tog vremena. Zato je važno da se njih dvojica povezuju i provode vrijeme zajedno, da otac priča o poteškoćama na koje nailazi na poslu i kako ih rješava. Ne u smislu da se žali djetetu već da stvara tu herojsku sliku o sebi „kako za svaki problem postoji rješenje“. Nema toga što u očima sina otac ne može riješiti.

Time dječak stječe sigurnost za život da će i on jednog dana tako ili pak da se uvijek ima na koga osloniti kada naiđe na probleme. Potreba sigurnosti je vrlo važna za razvoj djeteta i otac može svojim djelima potaknuti dijete i pojačati tu potrebu.

Kasnije u pubertetu, kada je dječak pod utjecajem hormona, te dolazi do oscilacija u ponašanju i reakcijama, redoviti razgovori s ocem jedna na jedan i dalje će dječaku dati stabilnost. Otac će biti uporište i točka za koju će se držati. Majka je više emocionalna i s obzirom na utjecaj Mjeseca, ne može dječaku biti toliko uporište kao otac. Mislim na stabilnu mušku osobu koja je u djetinjstvu namirila svoje potrebe a ne koristi dijete da prođe svoje djetinjstvo.

U adolescentskoj dobi, dječak polako formira svoja uvjerenja i osobne vrijednosti, te je opet otac tu ključan da dječak testira je li na pravom putu. Sad je već povjerenje između oca i sina dovoljno duboko (ako su prije te faze radili na tome) da se dječak usudi „zdravo“ posvađati s ocem, voditi konstruktivne rasprave, kontrirati ocu bez vrijeđanja ili pak voditi ozbiljne razgovore o životno važnim temama.

Neki sinovi požele biti poput oca, a neki sve suprotno od oca jer znaju njegove stavove i radije se razvijaju u drugom smjeru. Pri tome nauče prihvaćati sebi različite osobe bez nametanja sile.

Mogli bismo reći da sve ovo može odraditi i majka koja ima jači muški princip. Slažem se da može, ali ako postoji otac, moje pitanje je zbog čega se on ne bi tome posvetio kada je praksa pokazala da se tako dječaci razvijaju prirodnije i postaju stabilniji muškarci.

Još jedna važna stavka u odgoju dječaka je način na koji otac tretira svoju partnericu.  Je li tu prisutno poštovanje i uvažavanje ili pak je omalovažava i ne uvažava njen način razmišljanja i djelovanja. Kroz stav oca prema majci, dječak razvija odnos prema ženskom spolu te će najvjerojatnije dječak tako tretirati i svoje partnerice ako ne i čitav ženski rod.

Kao što vidite, dragi tate i očevi, vrlo ste biti u životu dječaka i to ne samo u jednoj životnoj fazi već sve do zrelosti i punoljetnosti dječaka. Ne zanemarujte sebe i ne umanjujte svoj utjecaj već se posvetite muškom djetetu i jednog dana bit ćete ponosni što ste ulagali svoj dio života u svoje dijete. Vjerujem da će vam i majka kao i dijete biti zahvalni na tome.

O tome koliki utjecaj očevi imaju na život djevojčica, pisat ću nekom drugom prilikom jer i u tome imaju ključnu ulogu.

Želim vam puno sreće, a ako zapne – tu sam!

Vaša Anita V.

PRIJAVA