VAŽNOST OCA U ODRASTANJU

19. ožujka se slavi Dan očeva. Tako da možete danas potaknuti svoje dijete da učini nešto za tatu. Neka napravi neki poklon svojim rukama kako bi se malkice potrudio, a može i čitav dan biti tati na usluzi. Prepuštam ideju vama!

Ovo je rijetka prilika da se dan posveti tatama zato što se sve nekako više vrti oko mama, tako da iskoristite priliku i pokažite tati zahvalnost.

Koliko je otac bitan za odrastanje djeteta?

Iako nam se čini da su očevi po strani kada je u pitanju odgoj djeteta i da se time bave uglavnom majke, to nije baš najtočnije. Možda majke provode više vremena s djetetom, no očevi su tu jednako bitne figure, naročito u očima djeteta.

Važno je da žena uključi partnera u brigu oko djeteta. Ne da ga odguruje već da mu prepusti dijete što češće. Tako će zapravo dijete razviti odnos s djetetom. Neke majke u strahu od toga da se otac neće moći dovoljno dobro brinuti za dijete, ne dozvoljavaju to ocu, te zbog toga zakidaju stvaranje dubljeg odnosa s djetetom.

Što je otac više uključen to je odnos bolji a i to će vam više pomagati oko djeteta.

Otac je po prirodi mrvicu grublji od majke, majka je nježnija i pažljivija, no upravo takvim pristupom, kod djeteta se razvija osjećaj sigurnosti.

Dokazano je da dijete koje otac baca u zrak, koje nosi na jednoj ruci ili pak izvodi takve i slične pokrete, imaju čvršći i jači vrat te su sigurnija. No, kada majka to sa strane gleda, u njoj se javlja strah. Zato je važno da ostavite dijete s tatom i odete negdje. On se zna pobrinuti za dijete a dijetetu je neophodno za razvoj.

Kada je otac više uključen oko brige o djetetu, majka stigne imati vrijeme za sebe te je smirenija i opuštenija. Dijete pak osjeća sigurnost i ljubav od oboje.

I možda otac nije najviše od koristi kada je dijete mlađe, no kako ono odrasta taj odnos se produbljuje. Već s prvom verbalnom komunikacijom  očevima je puno lakše s djetetom, a djetetu tada postaje sve važnije i očevo prisustvo, a ne samo majčino.

I tu obično nastaje problem.

Očevu figuru ne bismo trebali umanjivati i otac bi jednom dnevno trebao posvetiti svakom djetetu svoje vrijeme, jedan na jedan kako bi što bolje upoznao svoje dijete a i dijete njega. Taj dio većina roditelja nema već organiziraju samo obiteljska druženja i tu promakne dubina odnosa između oca i djeteta.

Dječacima je uloga oca bitna jer se ugledaju u njega i razvijaju svoj muški identitet, a djevojčice će pak tražiti partnera kao što je njihov otac ili pak potpuno suprotnog, ovisi o ulozi koju je otac izgradio tijekom odrastanja.

Otac je taj koji dijete uči logici i autoritetu, uči ih drugačijoj perspektivi života od majke i zato je važno da bude nasamo s djetetom kako se majka ne bi miješala sa svojim stavovima. Za dijete je dobro da od dvije osobe koje izrazito cijeni i beskrajno voli, shvati da imaju različite stavove ali i da se mogu usuglasiti i živjeti u miru bez obzira na različitost. Zato nije dobro da se majka miješa u odnos otac-dijete kao što se otac ne miješa u odnos majka-dijete već joj prepušta.

Svaki otac najviše zakida svoje dijete u odrastanju ako ne uzme vrijeme samo za dijete. U to vrijeme treba dijete staviti u centar zbivanja, znači nema mobitela, ni razgovora, ni drugih obaveza. Ako u danu dijete ima makar i pola sata takvog vremena s ocem, dijete će dobiti ono što mu je za odgoj važno.

U suprotnom, pronaći će za vrijeme puberteta neku mušku figuru u koju će se ugledati. Katkada tu ulogu preuzmu djedovi, učitelji ili pak vršnjaci.

E sad, očevi, želite li riskirati da vam netko od njih uzme ono što je vaša misija kao očeva?

Tu je vaša uloga presudna a i nemate baš previše vremena jer prebrzo dođe vrijeme kada dijete ne želi više provoditi vrijeme s roditeljima i tada mu više nećete biti potrebni. Sve dok oni traže vaše društvo, znači da vas cijene i vole, da im je vaše mišljenje važno i da obožavaju vrijeme s vama. Iskoristite to jer ima ograničeni rok trajanja.

Želim vam puno sreće, a ako zapne – tu sam!  

PRIJAVA