Život nije fer

Na svojoj stranici često stavljam posterčiće na kojima piše da roditelji trebaju biti podrška svojem djetetu.

To je zaista važno!

No, što to uopće znači i kako pravilno podržati dijete?

Podrška znači razumijevanje, shvaćanje, poticanje, motiviranje za nastavak, pa čak i prihvaćanje. Sve je to podrška. Ona služi tome da se osoba uzdigne od trenutnog shvaćanja neke situacije. Daje razumijevanje zašto se nešto upravo tako dogodilo.

To znači podrška!

Podrška ne znači podržavanje u istim mislima i stvaranje osjećaja da ti je još i lošije.

Kako roditelj može biti bolja podrška djetetu?

Kada dijete dođe iz škole i kaže da učitelj/ica nije fer, kada kaže da neki prijatelji nisu fer, kada kaže da život nije fer, što biste vi trebali.

Naravno da život nije fer i da nikada ni neće biti fer. Nije uopće stvar u tome. Stvar je u tome da je važan naš STAV u tom trenutku, način na koji gledamo na tu situaciju i način na koji ćemo se nositi s tom situacijom.

Ako dijete smatra da drugi nisu fer prema njemu, tada mu pokušajte objasniti drugu perspektivu – da nikada neće moći dobiti baš sve što poželi, da će nekad biti zakinut za nešto ali da će u nekoj drugoj situaciji dobiti bolje, da se mora više potruditi, da bi mogao pronaći neki drugi način da dođe do cilja i slično.

Što više novih perspektiva otvarate djetetu, otvarate mu mogućnost da nauči tako razmišljati i da svaku novu situaciju sagleda s više kutova. Lakše se nositi sa životom takvim načinom razmišljanja.

Tu vi nastupate kao podrška i to znači podrška!

Podržite dijete da ustraje usprkos svemu, da uči iz pojedinih situacija, da sebi daje nove prilike i mogućnosti, da istražuje zašto i kako dalje. To je život! što više mogućnosti ispitaš, to prije spoznaš čari života. Ne kloneš nego letiš!

Naučite dijete koristiti svoja krila na različite načine. Ne dozvolite da ima krila a da hoda po zemlji. Zato vas ima. Ponekad morate čak i gurnuti dijete da bi nešto naučilo, a najčešće je dovoljno motivirati i biti podrška.

Život nije i neće biti fer samo i jedino ako sebe i dijete ograničite svojim načinom razmišljanja. U suprotnom, život je prepun mogućnosti. Pokažite to djetetu svojom podrškom.

P.S. Još uvijek mislim da mi je pisana riječ jača od govorene u videu, pa imate obje opcije dok se ne usavršim. A i vjerujem u ono da svatko čuje na svoj način.

PRIJAVA