ŠTO MORA MAMA, ŠTO MORA TATA

Pošto na moja predavanja uglavnom dolaze majke, a i za savjete mi se obraćaju većinom majke, uglavnom zaključujem da se odgoj djece sveo većinom na majke. Nije da očevi nisu uključeni, no većina odgovornosti je na majci. Čast izuzecima!

To me potaknulo da napišem članak na temu što je za dijete dobro da radi majka, a što otac i koliko se to odražava na sam odgoj.

Ako obitelj živi tako da je odgovornost za odgoj djece isključivo majčina, tada je otac tu samo figura i ne razvija dovoljno dubok odnos s djetetom. Dužnost je i oca i majke da podjednako razvijaju odnos s djetetom, da taj odnos ide u dubinu te da imaju zajedničko vrijeme u kojem provode svoje vrijeme, posebno dijete samo s majkom i posebno samo s ocem. I tako barem jednom tjedno, a prema potrebi i češće uz svakodnevne obaveze.

U to vrijeme kad je jedan roditelj sam s djetetom, radi na tome da se aktivno druži s djetetom te da mu posveti vrijeme, da zajednički nešto rade ili da to vrijeme provedu u razgovoru i boljem međusobnom upoznavanju. Ne preporučuje se gledati TV ili igrati igrice jer je to već „treća osoba“. Važno je da imate o čemu pričati s vlastitim djetetom barem sat vremena, da prepoznate i pronađete zajedničke interese i družite se aktivno, s  potpunom pažnjom (čak i bez mobitela).

Što bi trebala majka?

Mame su te koje brinu o tome je li dijete nahranjeno, obučeno, čisto, zdravo i tome slično. Osim za sve te osnovne potrebe, važno je da majka razvija i gradi s djetetom odnos u kojem ga podučava svemu onome o čemu ona brine.

Znači, ne samo da majka strahuje nad djetetom je li ono gladno nego i da ga poduči kako da prepozna kad je gladno i nauči ga prepoznati simptome gladi. Osim toga majka bi trebala posvetiti vrijeme tome da dijete nauči koja mu je omiljena hrana a koja manje omiljena hrana. Jednako tako brigu o odjeći i oblačenju. Sve ono što majka zna trebala bi podučiti dijete.

Tako neće naučiti dijete da ovisi o njoj nego će ga naučiti da bude samostalno i da jednog dana može „odletjeti iz gnijezda“.

Stav i način koji većina majki danas ima je taj da trebaju biti sluškinje djeci i da im trebaju povlađivati i biti tu za njih. To nije dobro ni za majku, a ni za dijete.

Majka prije svega treba podučiti i naučiti dijete svemu da ono može funkcionirati što samostalnije (u skladu s dobi, a današnja djeca iznenađuju koliko brzo uče).

Osim toga majka treba naučiti dijete onoj svojoj nježnijoj i empatičnijoj strani. Za to je potrebno da je i sama majka posjeduje. Ne da samo komandira, naređuje i kontrolira već i da voli, mazi, pazi ali i da podučava i priprema dijete za život.

Znači, ona treba „samo“ voljeti dijete punim kapacitetom jer će time naučiti dijete ljubavi, ali tu je na skliskom terenu jer odgajanje pod staklenim zvonom znači da dijete previše vezuje za sebe i neće moći samostalno živjeti ili će taj dio morati naučiti od nekog drugog.

Znači, potrebna je „zdrava“ ljubav.

Što mora otac?

Otac je taj koji uči dijete da misli svojom glavom te da donosi odluke, ali i da se nauči nositi s posljedicama svojih odluka.

Kada otac daje djetetu upute da nešto odradi, on očekuje da dijete to odradi, dok će majka biti emocionalna i bit će joj žao ako dijete nije uspjelo te će ona to odraditi. Ocu nije žao djeteta nego on podučava dalje i daje novu priliku.

Tako dijete uz oca vježba upornost i ustrajnost te ne odustajanje od posla sve dok ga ne odradi. Zato je otac važna figura u odrastanju djeteta.

Kada otac donosi odluke, tu se osjeća čvrstina i odlučnost, te dijete uči od oca sigurno donošenje odluka. Sve to dijete uči promatranjem oca, a manje uputama koje mu on daje.

Otac je hranitelj, skrbnik, zaštitnik i moralni uzor djetetu. Ako otac prepušta majci da brine i hrani obitelj, poruka koju dijete prima je da treba pronaći ženu koja će brinuti o njemu.

Sve je manje moralnih ljudi na svijetu pa ako imate dijete imate i priliku odgojiti jedno takvo. No, prije svega i sami morate postati moralni jer će dijete to naučiti od vas promatrajući vas i vaša djela.

Ako otac neprestano podržava majku te joj pruža zaštitu i brigu, dijete uči kako treba tretirati ostale žene, te postaje muškarac koji zna kako pravilno postupati sa ženama.

Većina očinskih uloga ne podučavaju se riječima nego djelima zato je i važno da dijete što više vremena provodi s ocem kako bi promatranjem naučilo što treba.

I otac i majka mogu svojim prisustvom utjecati na razvoj kompletne ličnosti djeteta, bili oni u bračnoj ili izvan bračnoj zajednici, figura oca i figura majke ostaje bitna ako se organizirate tako da imate zajedničko vrijeme s djetetom i koristite ga aktivno a ne pasivno i tek toliko da budete uz dijete.

Dužnost je oca i majke da pripreme dijete za život najbolje što znaju, svak na svoj način. Tada će dijete dobiti ono najbolje od oca i ono najbolje od majke. Sve dok jedna drugome predbacuju što treba ovaj ili ona, dijete će pronaći načina da se izvuče i ne nauči, a to nije dobro za nikog.

Želim vam puno sreće, a ako zapne – tu sam!

PRIJAVA